Theses 

Optimalizace pracovních procesů během výpadku CRM a případný návrh nové struktury CRM – Soňa ANDRLOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Soňa ANDRLOVÁ

Bakalářská práce

Optimalizace pracovních procesů během výpadku CRM a případný návrh nové struktury CRM

Optimization of working processes in case of CRM failure or if needed proposal of a new CRM structure

Anotace: Bakalářská práce se zabývala vytvořením metodologického postupu práce ve firmě EPET, a. s., pokud dojde k výpadku systému CRM. Firma se zabývá prodejem elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům. V úvodní části práce jsou charakterizovány pojmy související se systémem CRM a pracovními postupy. V části obsahující nasbírané podklady a jejich analýzu je uveden postup nabídky v systému CRM, postup práce, pokud došlo k výpadku systému, následně vývojový diagram a dále byla vytvořena SWOT analýza systému CRM a Paretovo pravidlo. V závěru práce je uveden návrh na postup práce při výpadku systému.

Abstract: The bachelor thesis focused with the creation of the methodological process work for EPET a.s. company. Procedure deal in case of power lost, depending on CRM system. The company sells electricity and natural gas end deliver straight to their final customers. The first part of my work describes the concepts related to the CRM system and workflows. There are also collected data for documents and their analysis is the procedure for the CRM system, the procedure works if there is a system failure, there is founded flowchart and SWOT analysis of the CRM system, Pareto rule. At the end there is given a proposal for the procedure to work during out power system.

Klíčová slova: CRM, EPET, a. s., procesy, akvizice, data, prodej, zákazník

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Mejzr, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.ujep.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=177032 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

ANDRLOVÁ, Soňa. Optimalizace pracovních procesů během výpadku CRM a případný návrh nové struktury CRM. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 4. 2019 22:04, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz