Soňa ANDRLOVÁ

Bakalářská práce

Optimalizace pracovních procesů během výpadku CRM a případný návrh nové struktury CRM

Optimization of working processes in case of CRM failure or if needed proposal of a new CRM structure
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala vytvořením metodologického postupu práce ve firmě EPET, a. s., pokud dojde k výpadku systému CRM. Firma se zabývá prodejem elektřiny a zemního plynu koncovým zákazníkům. V úvodní části práce jsou charakterizovány pojmy související se systémem CRM a pracovními postupy. V části obsahující nasbírané podklady a jejich analýzu je uveden postup nabídky v systému CRM, postup práce …více
Abstract:
The bachelor thesis focused with the creation of the methodological process work for EPET a.s. company. Procedure deal in case of power lost, depending on CRM system. The company sells electricity and natural gas end deliver straight to their final customers. The first part of my work describes the concepts related to the CRM system and workflows. There are also collected data for documents and their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Mejzr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ANDRLOVÁ, Soňa. Optimalizace pracovních procesů během výpadku CRM a případný návrh nové struktury CRM. Ústí nad Labem, 2017. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická