Bc. Michaela Benáčková

Bakalářská práce

Motivace klientů skupinových lekcí k výběru lekce Jumpingu ®

Motivation of group classes clients for chosing the Jumping class
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na motivaci klientů pro výběr skupinového cvičení Jumping®. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická část popisuje skupinové cvičení Jumping® a motivaci ve sportu. Praktická část obsahuje rozbor dat z dotazníků.
Abstract:
The bachelor thesis is focused on motivation of group classes clients for chosing the Jumping® class. The thesis is divided into a theoretical part and practical part. The theoretical part describes group classes Jumping® and motivation in sport. The practical part contains an analysis of the data from the questionnaires.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Pavlína Vaculíková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Dovrtělová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií