Ing. Lucie Ermisová

Bakalářská práce

Smlouva o Evropské Unii ve znění Lisabonské smlouvy

Treatment of European Union following The Lisboa Treaty
Anotace:
Tato bakalářská práce je zpracována na téma „Smlouva o Evropské unii ve znění Lisabonské smlouvy je rozdělena na tři hlavní části, které popisují proces vzniku Lisabonské smlouvy od jejích počátečních úvah a snah upravit primární právo unie až po její přijetí ve všech členských státech. První z nich se zaměřuje na představení Lisabonské smlouvy a Evropské unie. Další část se týká procesu a způsobu …více
Abstract:
The topic of the following bachelor thesis is „Treatment of European union following the Lisboa Treaty“. It is divided into three major parts which describing the proces of the Lisboa Treaty from the initial considerations and efforts to adjust the primary right of the Union after its adoption in all member States of the Union. The first part focuses on the introduction of the Lisboa Treaty and European …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 9. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Ladislav Soukup
  • Oponent: prof. JUDr. Richard Král, LL.M.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a Evropská unie