Jan VYSKOT

Master's thesis

Odsun Němců v letech 1945-46 z vašeho města (okresu)

The transfer of Germans in 1945 - 1946 from Znojmo
Abstract:
V této diplomové práci autor popisuje odsun Němců z poválečného Československa, přičemž se soustředí hlavně na oblast jižní Moravy, zejména pak na Znojemsko. Pro pochopení událostí spojených s odsunem Němců jsou úvodní kapitoly věnovány vzniku republiky, nacionalismu, soužití Čechů a Němců a událostem druhé světové války na území Československa. Samotnému odsunu Němců z oblasti jižní Moravy se autor …more
Abstract:
In this diploma thesis the author describes the transfer of the Germans from the post- war Czechoslovakia, while the emphasis is concentrated on the South Moravian region, the Znojmo area particular. For the understanding of the circumstances under which the Germans were transfered, it was necessary that the author first payed the attention to the founding of the republic, nationalism, the coexistence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 7. 2011
Accessible from:: 8. 7. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2011
  • Supervisor: Doc. PhDr. Jaromír Pavlíček, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

VYSKOT, Jan. Odsun Němců v letech 1945-46 z vašeho města (okresu). Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.7.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 7. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

University of Ostrava

Pedagogical Faculty

Master programme / field:
Teaching for Primary and Lower Secondary Schools / tělesná výchova - občanská výchova