Silvie ČERNÍNOVÁ

Bakalářská práce

Alternativní výživové směry u studentů středních škol

Alternative nutrition trends occuring in high school students
Anotace:
Cílem práce bylo vytvoření přehledu alternativních výživových směrů, zhodnocení jejich zdravotních a jiných dopadů, ověření povědomí o alternativní výživě a jejím výskytu u studentů vybraných středních škol a analýza vybraných středoškolských učebnic biologie s ohledem na problematiku výživy, zejména alternativních stravovacích směrů. Práce je rozdělena na část teoretickou a praktickou. Teoretická …více
Abstract:
The objective of this bachelor thesis was to create an overview of alternative nutrition trends, evaluate their health and further impacts, verify awareness of alternative nutrition and its occurrence among students of selected high schools and analysis of selected high school Biology textbooks considering nutrition issues, especially alternative ways of nutrition. The thesis is divided into two parts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2020
  • Vedoucí: RNDr. Michal Živný, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÍNOVÁ, Silvie. Alternativní výživové směry u studentů středních škol. Ostrava, 2020. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Biologie - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové)