Bc. Jolana Radinová

Bachelor's thesis

Alternativní směry výživy – soubor publicistických rozhovorů pro server iDNES.cz

Alternative nutrition diets - series of interviews for server iDNES.cz
Abstract:
Bakalářská práce si klade za cíl vytvořit soubor publicistických rozhovorů na téma alternativní výživové směry, které by mohly být publikovány na zpravodajském serveru iDNES.cz a kriticky je reflektovat. Teoretická část práce shrnuje základní poznatky o výživě, odborná výživová doporučení a představuje několik alternativních výživových směrů. Na základě studia odborné literatury představí pravidla …more
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to create series of journalistic interviews on the topic alternative nutrition diets, which could be published at iDNES.cz server and reflects them critically. The theoretical part of the thesis summarizes information about nutrition, medical dietary guidelines and presents some types of alternative nutrition diets. It also sets basic and general rules of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 5. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 15. 6. 2017
  • Supervisor: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Rudolf Burgr, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Media and Communication Studies / Media Studies and Journalism