Bc. Tomáš FLORIÁN

Diplomová práce

Úroveň znalostí českých a slovenských reálií u mládeže ve vybraných regionech na česko-slovenském pohraničí

Level of Knowledge of the facts regarding Czechia and Slovakia among the Youth in Selected Regions of the Czech-Slovak borderlands.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je provést a vyhodnotit pedagogický výzkum. Práce i výzkum se zaměřují na zeměpisné znalosti žáků základních a středních škol, které se nachází v blízkosti hranic mezi Českem a Slovenskem.
Abstract:
The aim of this master's thesis is to carry out the pedagogical research. The thesis and the research deal with the knowledge of students of elementary and high schools, which are in nearness of borderline between the Czech Republic and Slovakia.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 8. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Barbara Baarová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FLORIÁN, Tomáš. Úroveň znalostí českých a slovenských reálií u mládeže ve vybraných regionech na česko-slovenském pohraničí. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geografie / Učitelství Geografie pro 2. stupeň základních škol a středních škol (dvouoborové) - Učitelství Historie pro střední školy