Bc. Tomáš FLORIÁN

Master's thesis

Úroveň znalostí českých a slovenských reálií u mládeže ve vybraných regionech na česko-slovenském pohraničí

Level of Knowledge of the facts regarding Czechia and Slovakia among the Youth in Selected Regions of the Czech-Slovak borderlands.
Abstract:
Cílem této diplomové práce je provést a vyhodnotit pedagogický výzkum. Práce i výzkum se zaměřují na zeměpisné znalosti žáků základních a středních škol, které se nachází v blízkosti hranic mezi Českem a Slovenskem.
Abstract:
The aim of this master's thesis is to carry out the pedagogical research. The thesis and the research deal with the knowledge of students of elementary and high schools, which are in nearness of borderline between the Czech Republic and Slovakia.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 6. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 8. 2019
  • Supervisor: Mgr. Barbara Baarová

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

FLORIÁN, Tomáš. Úroveň znalostí českých a slovenských reálií u mládeže ve vybraných regionech na česko-slovenském pohraničí. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta