Theses 

SWOT analýza firmy – Ing. Ondřej Hněvkovský

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Ing. Ondřej Hněvkovský

Master's thesis

SWOT analýza firmy

SWOT analysis of the company

Abstract: Tématem této diplomové práce je SWOT analýza firmy, tedy analýza silných a slabých stránek firmy, příležitostí a hrozeb působících na firmu z vnějšího okolí. SWOT analýza je významnou součástí analýzy situační, poskytuje souhrnný přehled o možnostech zkoumaného subjektu na základě výstupů z ostatních analýz, jako jsou například STEEP analýza, analýza Porterových pěti sil nebo finanční analýza. Těmito a mnoha dalšími tématy, souvisejícími se SWOT analýzou, se zabývám v teoretické části své práce. V druhé části práce, tedy v té praktické, aplikuji zmíněnou SWOT analýzu na firmu One Café s.r.o. Jedná se o kavárnu působící v obchodním centru Galerie Harfa. Cílem této práce je analyzovat fungování kavárny a definovat její okolí. V závěru práce bude definován soubor opatření pro zlepšení pozice kavárny na trhu.

Abstract: The aim of this work is to provide SWOT analysis of the firm. SWOT analysis consists of considering strengths, weaknesses, opportunities, and threats relevant to the firm. It is also an important part of situational analysis. Moreover, it takes into account outputs of other relevant analysis; such as STEEP analysis, financial analysis, and Porter´s five forces analysis. These topics, besides many more, are dealt with in the theoretical part. In the practical part, SWOT analysis is applied on the particular firm – One Café s.r.o. It is a cafe in the shopping mall Galerie Harfa. The goal of the practical part is to analyse whether the cafe works effectively within the restrictions it faces. In the summary, some recommendations are offered in order to improve the position of the cafe on the market.

Keywords: Marketingové řízení, marketingový výzkum, marketingový plán, SWOT analýza, silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, produkt, cena, distribuce, propagace. Marketing management, marketing research, marketing plan, SWOT analysis, strenghts, weknesses, opportunities, threats, product, price, distribution, promotion.

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 8. 6. 2012
  • Supervisor: Ing. Miloslav Vaňák
  • Reader: PhDr. Petr Váňa

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní


Go to top | Current date and time: 22/7/2019 16:10, Week 30 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz