Theses 

Analýza úlohy marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce – Bc. Lucie Dvořáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Lucie Dvořáková

Diplomová práce

Analýza úlohy marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce

Analysis of the role marketing communications in municipality marketing management

Anotace: Diplomová práce se zabývá analýzou úlohy marketingové komunikace v marketingovém řízení města a obce. Práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části představuji pojem marketing v jeho obecné rovině, zaměřuji se na jednotlivé marketingové koncepce. V následujících kapitolách definuji marketing municipalit, včetně jednotlivých prvků marketingového a komunikačního mixu. Praktická část je zaměřena na marketing a marketingovou komunikaci královského města Berouna. Na základě informací získaných deskriptivní analýzou je vytvořena SWOT analýza marketingové komunikace města. V závěru práce shrnuji poznatky zejména z praktické části, navrhuji vhodná opatření vedoucí k odstranění negativních postupů a ke zlepšení marketingové komunikace města.

Abstract: The thesis consists of theoretical and practical part and analysis the role of marketing communication in marketing management of towns and cities. The theoretical part focuses on marketing in general and also specific marketing concepts. The following sections define the marketing of municipalities, inclusive of individual elements of the marketing and communication mix. The practical part is focused on marketing and marketing communication of the royal city Beroun. I have also prepared SWOT marketing comunication analysis of the city which was created based on information obtained from descriptive analysis. The findings noted together with my proposed measures to eliminate negative practices to improve the Beroun city marketing communication have been summarized in the practical part of my thesis.

Klíčová slova: Marketing, marketingové řízení, marketingová komunikace, marketing měst a obcí, marketingový informační systém, marketingový mix, komunikační mix, Beroun, marketing management, marketing communication, municipality marketing management, marketing information system, marketing mix, communication mix

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Jana Matúšová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 5. 2019 07:15, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz