Theses 

SWOT analýza firmy – Ing. Ondřej Hněvkovský

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Ing. Ondřej Hněvkovský

Master's thesis

SWOT analýza firmy

SWOT analysis of the company

Anotácia: Tématem této diplomové práce je SWOT analýza firmy, tedy analýza silných a slabých stránek firmy, příležitostí a hrozeb působících na firmu z vnějšího okolí. SWOT analýza je významnou součástí analýzy situační, poskytuje souhrnný přehled o možnostech zkoumaného subjektu na základě výstupů z ostatních analýz, jako jsou například STEEP analýza, analýza Porterových pěti sil nebo finanční analýza. Těmito a mnoha dalšími tématy, souvisejícími se SWOT analýzou, se zabývám v teoretické části své práce. V druhé části práce, tedy v té praktické, aplikuji zmíněnou SWOT analýzu na firmu One Café s.r.o. Jedná se o kavárnu působící v obchodním centru Galerie Harfa. Cílem této práce je analyzovat fungování kavárny a definovat její okolí. V závěru práce bude definován soubor opatření pro zlepšení pozice kavárny na trhu.

Abstract: The aim of this work is to provide SWOT analysis of the firm. SWOT analysis consists of considering strengths, weaknesses, opportunities, and threats relevant to the firm. It is also an important part of situational analysis. Moreover, it takes into account outputs of other relevant analysis; such as STEEP analysis, financial analysis, and Porter´s five forces analysis. These topics, besides many more, are dealt with in the theoretical part. In the practical part, SWOT analysis is applied on the particular firm – One Café s.r.o. It is a cafe in the shopping mall Galerie Harfa. The goal of the practical part is to analyse whether the cafe works effectively within the restrictions it faces. In the summary, some recommendations are offered in order to improve the position of the cafe on the market.

Kľúčové slová: Marketingové řízení, marketingový výzkum, marketingový plán, SWOT analýza, silné stránky, slabé stránky, příležitosti, hrozby, produkt, cena, distribuce, propagace. Marketing management, marketing research, marketing plan, SWOT analysis, strenghts, weknesses, opportunities, threats, product, price, distribution, promotion.

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedúci: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: PhDr. Petr Váňa

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Hore | Aktuálny dátum a čas: 21. 5. 2019 19:30, 21. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz