Bc. Pavel Glöckner, DiS.

Bachelor's thesis

Syndrom vyhoření v manažerské praxi

Burnout syndrom in manager practice
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá syndromem vyhoření v manažerské praxi. Pro správnou funkci podniku a kladení vysokých požadavků pro maximální úspěšnost firmy či ziskové nebo neziskové jednotky je důležité ochránit manažery před syndromem vyhoření. V úvodu se tato Bakalářské práce zabývá uvedením manažera jako osoby, o které bude dále tato práce rozvíjena. Uvedením možných rozdělení manažera jako je postavení …more
Abstract:
My Bachelor thesis is about burnout syndrom in manager practice. It is very important to protect managers from burnout because they are responsible for the function of the business. They set up high requirements for the maximal success of the profit or non-profit company. The Bachelor thesis is divided into two parts. The first part is about personality and character of manager. Next chapter is about …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 24. 7. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2017
  • Supervisor: Ing. Jiří Zahrádka
  • Reader: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní