Bc. Jana Kollarová

Master's thesis

Kouření a chronická obstrukční plicní nemoc

Smoking and chronic obstructive pulmonary disease
Abstract:
ANOTACE Příjmení a jméno autora: Bc. Kollarová Jana Instituce: Masarykova univerzita Lékařská fakulta Katedra ošetřovatelství Název práce: Kouření a chronická obstrukční plicní nemoc Vedoucí práce: PhDr. Michaela Schneiderová Počet stran: 108 Počet příloh: 8 Rok obhajoby: 2014 Klíčová slova: kouření, chronická obstrukční plicní nemoc, dlouhodobá domácí oxygenoterapie, kvalita života Souhrn: Diplomová …more
Abstract:
ANNOTATION Surname and first name: Bc. Kollarová Jana Institution: Masaryk University Faculty of Medicine Department of Nursing Title of the work: Smoking and chronic obstructive pulmonary disease Supervisor of the work: PhDr. Michaela Schneiderová Number of pages: 108 Number of enclosures: 8 Year of defense: 2014 Key words: smoking, chronic obstructive pulmonary disease, long-term oxygen therapy, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 4. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 5. 2014
  • Supervisor: PhDr. Michaela Schneiderová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Petra Juřeníková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta