Bc. Eliška Gabrielová

Bakalářská práce

Modelová lekce pro posluchače středních zdravotnických škol o chronické obstrukční plicní nemoci

One model lesson for student of nursing colleges about chronic obstructive lung disease
Anotace:
Bakalářská práce obsahuje modelovou lekci pro posluchače středních zdravotnických škol. Je rozdělena do čtyř samostatných bloků. První část se zabývá anatomii a fyziologii dýchacího ústrojí. Druhá je zaměřena na onemocnění chronickou obstrukční plicní nemocí. Třetí část se zabývá edukací ve zdravotnickém zařízení. Čtvrtá část obsahuje metodický a didaktický materiál modelové lekce.
Abstract:
This bachelor work include model lesson for students from medical high school. Is divided to four separate parts. First is about anatomy and physiology of respiratory system. Second is about chronic obstructive illness. Third part is about educating in medical condition and the last part is about making educating methods.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta