Mgr. Kamila Rajsiglová

Bakalářská práce

Městské divadlo Brno v letech 1995 - 2005, autorská tvorba Stanislava Moši

Brno City Theatre in 1995 - 2005, author's creation of Stanislav Moša
Anotace:
Má práce přináší pohled na osobu Stanislava Moši nejen jako na ředitele Městského divadla Brno, ale i jako na dramaturga, režiséra a tvůrce hudebních produkcí. Zpracovávám jeho muzikálovou tvorbu z let 1995 – 2005. Vzhledem k jeho inovátorským počinům rovněž přináším informace o proměně divadla v době jeho působení – změna interiéru, výstavba nové divadelní budovy a výměna a profesionalizace soboru …více
Abstract:
My thesis gives an overview of Stanislav Moša not only as the Director of the City Brno Theater but also as a dramaturge, director and creator of the music production. I elaborate his musical creation in 1995 - 2005. Due to his innovatory activities this thesis also brings information about the transformation of the theater at the time of his activity that means changing the interior, construction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: doc. Mgr. Vladimír Richter
  • Oponent: MgA. Marek Olbrzymek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství hudební výchovy pro základní školy