Simona Valášková

Master's thesis

Marketingový výzkum trhu bezlaktózových potravin; Marketing research of lactose-free foods

Abstract:
Cílem mé diplomové práce bylo zanalyzovat situaci na trhu bezlaktózových výrobků v České republice a zvyklosti spotřebitele na tomto trhu. V práci se snažím porozumět nákupnímu chování a identifikuji názory spotřebitele na českém trhu s bezlaktózovými výrobky. Práce začíná teoretickým úvodem do oblasti marketingového výzkumu, který je dále detailněji rozdělen a jednotlivé teoretické části popsány dle …more
Abstract:
The aim of my thesis was to analyze the situation on the market with lactose-free products in the Czech Republic and habits of consumers in this market. In my thesis I am trying to understand the shopping behavior and identify consumer´s opinions on the Czech market with lactose-free products. The thesis begins with a theoretical introduction to the field of marketing research, which is further divided …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 1. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 9. 2016

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

České vysoké učení technické v Praze

Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty)

Master programme:
Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu