Michal Slavík

Bachelor's thesis

Registry veřejné správy

Registers of public administration
Abstract:
Předmětem bakalářské práce, Základní registry veřejné správy, je popis stavu v oblasti základních registrů v ČR. Práce je rozdělena na tři hlavní části. První část je zaměřena na úvod do problematiky současných registrů. Další část prezentuje současný stav hlavních projektů eGovernmentu v České republice. Ve třetí části je popsána realizace a legislativa nové koncepce čtyř základních registrů, důležité …more
Abstract:
The goal of thesis, The basic registers of public administration, is to describe situation in the area of basic registers in the Czech Republic. The paper is divided into three main parts. The first part is focused on the introduction into the current issues of registers. Further part captures present-day conditions of main eGovernment projects in the Czech Republic. The third part describes the implementation …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 5. 2012
  • Supervisor: Pavel Pokorný
  • Reader: Jiří Přibil

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/30496

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Ekonomika a management / Management