Bc. Anastasia Smirnova

Diplomová práce

The use of learning styles in ELT

The use of learning styles in ELT
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá možným vztahem mezi preferovaným stylem učení studentů a jejich akademickým úspěchem. Zaměřuje se na srovnání výsledků studentů, kteří dostali aktivity, jež respektují styly učení a studenty, kteří byli vyučováni výhradně podle učebnice. Po poskytnutí teoretického základu o existujících modelech učebních stylů a jejich hlavních přístupech a učebních metodách je diskutován …více
Abstract:
This thesis looks into the possible relation between the students' preferred learning style and their academic achievement. It focuses on the comparison of the results of the students that have received the activities that respect learning styles and the students who have been taught in accordance to the teacher's book. After providing the theoretical background on the existing learning styles models …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Jitka Sedláčková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Simona Kalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školy