Bc. Markéta KRATOCHVÍLOVÁ

Bakalářská práce

Fantasy a sci-fi literatura jako četba žáků základních a středních škol (výzkum - Most)

Fantasy and sci-fi literature as literature for students of Elementary and Secondary schools (research - Most)
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem četby a čtenářství studentů a studentek základních a středních škol v Mostě, zaměřuje se především na žánry fantasy literatury a literatury science fiction. Teoretická část vymezuje pojmy obou žánrů a popisuje hlavní rozdíly mezi nimi. Obsahuje výčet poddruhů a žánrových variant fantasy a sci-fi literatury a zabývá se prolínáním těchto žánrů do jiných, jako …více
Abstract:
The bachelor work deals with the research of reading and love of reading among students of basic and secondary schools in the city of Most. It is focused primarily on fantasy and science fiction literary genres. The theoretical part defines both the types of fiction genres and describes differences between them. There is also included the list of their subgenres and genre variations. The part also …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Martin Fibiger, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRATOCHVÍLOVÁ, Markéta. Fantasy a sci-fi literatura jako četba žáků základních a středních škol (výzkum - Most). Ústí nad Labem, 2014. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta