Bc. Martin Mikel

Diplomová práce

Vývoj nástroje zpracování obrazu pro vyčítání registračních značek silničních vozidel

The Developement of a Licence Plate Recognition Image Processing Device
Anotace:
Práce je zaměřena na aktuální téma aplikace nástrojů zpracování obrazu. V teoretické části bude úkolem provést rešerši soudobých možností nástrojů zpracování obrazu. Dále analyzovat metody zpracování obrazu za účelem vyčítání textu z obrazu. V praktické části student navrhne a vytvoří vlastní nástroj pro automatizované čtení registračních značek silničních vozidel.
Abstract:
The work is focused on the current topic of application of image processing tools. In the theoretical part, the task will be to search the current possibilities of image processing tools. Next, analyze image processing methods to read text from an image. In the practical part, the student will design and create his own tool for automated reading of road signs.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Ševčík

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mikel, Martin. Vývoj nástroje zpracování obrazu pro vyčítání registračních značek silničních vozidel. Zlín, 2017. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta aplikované informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management