Bc. Kien Cuong Phan

Bakalářská práce

Lidská práva a základní svobody

Human Rights and Fundamental Freedoms
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce jsou lidská práva a základní svobody. Jedná se o pojmy a instituty, které jsou v současné době velmi aktuální. Práce se zaměřuje na teorii, uvádějící výklad jednotlivých pojmů a historii vývoje ochrany lidských práv. Stěžejní část práce je věnována charakteristice systémů ochrany lidských práv a základních svobod na úrovni vnitrostátní, regionální a mezinárodní, přičemž …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is human rights and basic freedoms. Nowadays this topic is up-to-date. The bachelor thesis is focused on theory, including the interpretation of concepts and the history of a human rights evolution. The ground of my thesis is the characterization of human rights protect systems at national, regional and international level. It embraces not only the legal regulation but …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Elona Khalaila, PhD.
  • Oponent: JUDr. Jan Kudrna, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS