Klára Karpíšková

Bakalářská práce

Nucený sňatek jako důvod pro získání azylu v rozsudcích Evropského soudu pro lidská práva

Forced marriage as a reason to obtain asylum in the judgements of the European Court of Human Rights
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá nuceným sňatkem v kontextu obdržení azylu v jedné z evropských zemí. Na problematiku je nahlíženo skrze judikaturu Evropského soudu pro lidská práva. Nejprve se práce zaměřuje samostatně na témata nucený sňatek a Evropský soud pro lidská práva a zkoumá je z více pohledů relevantních pro oblast uprchlického práva. Potom jsou vybrána kritéria, která následně slouží k analýze …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of forced marriage in the context of obtaining asylum in one of the European countries. The issue is approached through the case law of the European Court of Human Rights. Initially, the thesis focuses on the subjects of forced marriage and the European Court of Human Rights separately, and examines them from different percpectives relevant to refugee law. Subsequently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Zuzana Trávníčková
  • Oponent: Jana Burešová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49602