Bc. Marie Pszczólková

Bakalářská práce

Komunikační schopnost multilingvních dětí předškolního věku žijících v Irsku

Communication ability of multilingual preschool children in Ireland
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá komunikační schopností multilingvních dětí předškolního věku žijících v Irsku. Obsahuje tři kapitoly, z nichž dvě jsou teoretické a jedna je empirická. Teoretická část vymezuje základní pojmy z oblasti komunikace, popisuje vývoj řeči, jazykové roviny, narušenou komunikační schopnost, definuje pojem multilingvismus a dále popisuje jeho druhy a specifika komunikace dětí vyrůstajících …více
Abstract:
This bachelor’s thesis deals with communication ability of multilingual preschool children in Ireland. The thesis consists of three chapters. Two chapters are theoretical and one chapter is empirical. The theoretical part of the thesis determines the term of communication as well as other basic terms related to the topic, speech ontogeny, specific language levels, speech disorders, clarifies the issues …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Kopečný, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta