Jana Hovorková

Doctoral thesis

Geopolitika katolické církve. Mentální mapa světa podle nejvyšších představitelů církve

Geopolitics of the Catholic Church. Mental Map of the World According to the Supreme Church Representatives
Abstract:
V souvislosti s rostoucím zájmem o náboženství, obecně i stran akademické sféry, včetně oboru mezinárodních vztahů, se práce zabývá katolickou církví, která je na jednu stranu jedním z klíčových aktérů s náboženským charakterem, na druhou stranu je opomíjeným předmětem vědeckého bádání. Výzkum se církvi věnuje z perspektivy kritické geopolitiky. Cíl práce spočívá v odhalení hegemonie v pojetí Gearóida …more
Abstract:
In reference to the increased interest in religion, both in general and in academic milieus, IR included, the thesis deals with the Catholic Church. The Church is considered a key religious actor in IR, but there are relatively few studies dedicated to the topic. The perspective of this thesis is indebted to critical geopolitics. The goal of the research consists in revealing hegemony, formulated by …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 10. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 30. 9. 2019
  • Supervisor: Petr Kratochvíl
  • Reader: Zuzana Lehmannová, Ivan Štampach

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78280