Bc. Martina Halvová

Diplomová práce

Moderní metody hodnocení výkonnosti podniku

Modern trends in business performance evaluation
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na zhodnocení výkonnosti podniku prostřednictvím tradičních a moderních ukazatelů a vzájemné komparace těchto metod. V teoretické části došlo k nastínění a rozebrání obecných pojmů, jako podnik, výkonnost, měření výkonnosti, finanční analýza a metody řadící se do moderních měřítek. Praktická část propojila výsledky finanční analýzy a metody Balanced Scoredcard s ukazatelem …více
Abstract:
The Diploma Thesis is focused on the evaluation of the enterprise performance through the traditional and modern index numbers and mutual comparison of these methods. In the theoretical part, outline and analysis of the general concepts, such as enterprise, performance, performance measurement, financial analysis and the methods belonging to a modern scale, took place. Practical part connected the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Michal Kavan, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.