Bc. Zbyněk Tomášek

Master's thesis

TOMÁŠ RULLER – tvorba 90. let: Monitoring - Displej / Intermediální performance & Nové technologie

TOMAS RULLER – 90's: Monitoring - Display / Intermedia performance & New Technologies
Abstract:
Diplomová práce se zabývá tvorbou českého akčního umělce Tomáše Rullera. Zkoumá primárně období 90. let dvacátého století a věnuje pozornost konkrétním dílům z oblasti intermediální performance a nových technologií. Analytická část je věnovaná tématu monitoring - displej, jemuž se autor v daném období věnoval. Metoda práce spočívá ve zpracování existující dokumentace zachycující dané akce a z jejich …more
Abstract:
This master‘s thesis follows up work of Czech action artist Tomas Ruller. The focus of research is set primarily on the decade of 1990 and is dedicated to particular works from the fields of intermedial performance and new technologies. The analytic part describes the subject of monitoring – display, which was the main theme of artist‘s creation in this period. The research approach consists of processing …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 8. 2016

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 9. 2016
  • Supervisor: prof. ak. soch. Tomáš Ruller
  • Reader: Mgr. Barbora Šedivá, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta