Josef Stoklasa

Diplomová práce

Embedded Asterisk PBX

Embedded Asterisk PBX
Anotace:
VoIP telefonie je nyní v dobách expanze a je stále častěji používanou technologií pro realizaci firemní, ale i soukromé telefonie. Softwarová pobočková ústředna (dále jen PBX) na bázi Asterisk je dnes velmi oblíbenou variantou pro řešení firemní telefonie a to přede-vším díky velmi nízkým nákladům na zřízení. Nese však s sebou nemalé náklady na provoz a to hlavně co do spotřeby elektrické energie. …více
Abstract:
VoIP is currently at the time of expansion and is still more frequently used technology for real-time communication. Software branch exchange (PBX) based on Asterisk is very popular solution for corporate telephony at this time. Because Asterisk is open-source software, in that case gratis, therefor is his running related only with energy cost. Energy cost in this case is direct proportional for power …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2012
  • Vedoucí: Miroslav Vozňák
  • Oponent: Michal Neuman

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika