Bc. Jitka MELCROVÁ

Diplomová práce

Teaching English to Learners with Special Educational Needs

Teaching English to Learners with Special Educational Needs
Abstract:
This final project deals with the topic of teaching English to learners with special education needs. In its theoretical part it defines who are the special educational needs learners according to the valid legislation. There are different cathegories of disabilities and their symptomatology being discussed. The project also deals with the pregraduate training of teachers of English working at Czech …více
Abstract:
Tato diplomová práce se věnuje tématu výuky angličtiny u žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. V teoretické části vymezuje, kdo jsou to dle platné legislativy osoby se speciálními vzdělávacími potřebami. Nechybí klasifikace a symptomatologie jednotlivých skupin osob. Práce se rovněž věnuje profesní přípravě učitelů angličtiny působících na českých školách a jejich míře připravenosti …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Zuzana Bartsch Veselá, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MELCROVÁ, Jitka. Teaching English to Learners with Special Educational Needs. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta