Theses 

Pohled sociálních pracovníků v sociálních službách pro osoby s mentálním postižením na možnost využití informačních technologií osobami s mentálním postižením v oblasti získávání informací a volnočasových aktivit. – Bc. Vladimír ZDRAŽIL, DiS.

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Vladimír ZDRAŽIL, DiS.

Diplomová práce

Pohled sociálních pracovníků v sociálních službách pro osoby s mentálním postižením na možnost využití informačních technologií osobami s mentálním postižením v oblasti získávání informací a volnočasových aktivit.

The view of social workers in social services for people with mental disabilities on the possibility of using information technology by people with mental disabilities in the field of information gathering and leisure activities.

Anotace: Diplomová práce analyzuje možnosti využití informačních technologií u osob s mentálním postižením v kontextu působnosti sociální práce. Ve své teoretické části vymezuje osobu s mentálním postižením, sociální služby pro osoby s mentálním postižením a jejich aktuální situaci v Olomouckém kraji, informační technologie a jejich formy, koncepty, problematiku, výhody a možnosti využití u osob s mentálním postižením v kontextu působnosti sociální práce. Empirická část popisuje situaci využití informačních technologií u osob s mentálním postižením v sociálních službách v Olomouckém kraji a postoj sociálních pracovníků k využití informačních technologií v práci s osobami s mentálním postižením.

Abstract: The thesis analyzes the possibilities of using information technologies by people with intellectual disabilities in the context of social work. In its theoretical part it defines a person with intelectual disability, social services for people with intelectual disabilities and their current situation in the Olomouc region, information technologies and their forms, concepts, issues, advantages and possibilities of use for people with intellectual disabilities in the context of social work. The empirical part describes the situation of the use of information technologies by persons with intellectual disabilities in social services in the Olomouc region and the attitude of social workers to the use of information technologies in work with persons with intellectual disabilities.

Klíčová slova: informační technologie, asistivní technologie, mentální postižení, sociální služby, sociální práce

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Libor Novosád, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=223643 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Cyrilometodějská teologická fakulta

Jak správně citovat práci

ZDRAŽIL, Vladimír. Pohled sociálních pracovníků v sociálních službách pro osoby s mentálním postižením na možnost využití informačních technologií osobami s mentálním postižením v oblasti získávání informací a volnočasových aktivit.. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Cyrilometodějská teologická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 5. 2019 01:07, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz