Barbora Matoušková

Diplomová práce

Vzdělávání žáků s mentálním postižením a informační a komunikační technologie

Education of Student with Mental Disability and Information and Communication Technology
Anotace:
Diplomová práce se zabývá vzděláváním žáků s mentálním postižením pomocí informačních a komunikačních technologií. V teoretické části je mj. vymezeno mentální postižení, klasifikace a možnosti vzniku mentálního postižení. Práce se dále zabývá vzděláváním žáků s mentálním postižením. Cílem diplomové práce je charakterizovat specifika vzdělávání žáků s mentálním postižením s využíváním informačních a …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the use of information and communication technologies in education of students with intellectual disability. The theoretical part deals with the description of intellectual disability, its classification and possible reasons and origins of intellectual disability. Furthermore, the thesis deals with education of students with intellectual disability. The aim of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2015
Zveřejnit od: 23. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matoušková, Barbora. Vzdělávání žáků s mentálním postižením a informační a komunikační technologie. Liberec, 2015. diplomová práce (Mgr.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 23.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika