Ing. Lucie Kratochvílová

Bachelor's thesis

Specifiky integrované marketingové komunikace ve vybraných oborech (Reality Marketing - marketingová komunikace vybraného produktu)

Specifics of integrated marketing communications in selected industries (Real Estate Marketing - Marketing Communications selected product)
Anotácia:
Předkládaná bakalářská práce je případovou studií (případovou zprávou) marketingových aktivit vybraného produktu (půdní mezonetový byt). Vychází z obecných teoretických poznatků v oboru marketingové komunikace a dále z oboru realit. V teoretické části se zabývám obecnou problematikou marketingového mixu a marketingového komunikačního mixu a následně zasazuji tyto teoretické poznatky do oboru realit …viac
Abstract:
Presented thesis is a case study (case report) of marketing activities of the selected product (duplex attic apartment). Based on general theoretical knowledge in the field of marketing and communication in real estate. In the theoretical part I deal with general problems of the marketing mix and marketing communication mix and then I put these theoretical knowledge to the field of real estate. In …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2012
  • Vedúci: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: prof. MgA. Jiří Svoboda

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní