Nikola Ondráčková

Bachelor's thesis

Ekologické chování poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v destinaci Třeboňsko

Ecological behaviour of tourism service providers in destination of Třeboňsko
Anotácia:
Předmětem bakalářské práce "Ekologické chování poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v destinaci Třeboňsko" je zhodnocení ekologického chování poskytovatelů služeb v rámci cestovního ruchu a možné dopady tohoto chování na životní prostředí. První část poskytuje teoretické ukotvení problematiky a v druhé části je charakterizováno zkoumané prostředí. Třetí praktická část vyhodnocuje provedené dotazníkové …viac
Abstract:
The goal of the submitted thesis "Ecological behaviour of services providers in tourism in destination of Třeboňsko" is to evaluate ecological behaviour of services providers in tourism and its possible impacts on the environment. The first part provides theoretical basics of problems and in the second part is the characteristic of examined surroundings. The third practical part evaluates conducted …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedúci: Ing. Markéta Bobková
  • Oponent: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta