Nikola Ondráčková

Bachelor's thesis

Ekologické chování poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v destinaci Třeboňsko

Ecological behaviour of tourism service providers in destination of Třeboňsko
Abstract:
Předmětem bakalářské práce "Ekologické chování poskytovatelů služeb v cestovním ruchu v destinaci Třeboňsko" je zhodnocení ekologického chování poskytovatelů služeb v rámci cestovního ruchu a možné dopady tohoto chování na životní prostředí. První část poskytuje teoretické ukotvení problematiky a v druhé části je charakterizováno zkoumané prostředí. Třetí praktická část vyhodnocuje provedené dotazníkové …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis "Ecological behaviour of services providers in tourism in destination of Třeboňsko" is to evaluate ecological behaviour of services providers in tourism and its possible impacts on the environment. The first part provides theoretical basics of problems and in the second part is the characteristic of examined surroundings. The third practical part evaluates conducted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2018
  • Supervisor: Ing. Markéta Bobková
  • Reader: doc. RNDr. Josef Kunc, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta