Theses 

Rozšíření sales promotion značky ZetSet – Petra Pastorčáková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing

Petra Pastorčáková

Bakalářská práce

Rozšíření sales promotion značky ZetSet

Extending Sales Promotion of the Brand ZetSet

Anotace: Bakalářská práce je vypracována na téma Rozšíření sales promotion značky ZetSet. Cílem této práce je rozšířit stávající sales promotion pro český trh, navrhnout jeho nástroje pro vstup na zahraniční trh a podpořit tak image značky. V teoretické části jsou popsány části komunikačního mixu a marketingové prostředí včetně metod pro jeho analýzu a podrobný popis sales promotion. Po praktické aplikaci Porterova modelu pěti sil, PEST analýzy a SWOT analýzy jsou navrženy možná rozšíření sales promotion značky ZetSet. V závěru je stanoven časový harmonogram a rozpočet těchto návrhů.

Abstract: The topic of the bachelor thesis is Extending Sales Promotion of the Brand ZetSet. The aim of the thesis is to extend the current sales promotion for Czech market, suggest instruments for entrance of the foreign markets and support image of the brand. The theoretical part of the thesis describes the parts of communication mix and market environment including methods of analysis and detailed description of sales promotion. After the application of Porter´s model of five forces, PEST analysis and SWOT analysis, possible extensions of sales promotion of the brand ZetSet are suggested. At the end of this thesis, time schedule and cost estimate of these suggestions are set.

Klíčová slova: Sales promotion, mobilní aplikace, pohlednice, fotoknihy, konkurence, zákazníci

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Růžena Vorlová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal2.utb.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=47653 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Pastorčáková, Petra. Rozšíření sales promotion značky ZetSet. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:20, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz