Ing. Petr Lebeda, MBA

Master's thesis

Sociální sítě a sociální kapitál

Social Nets and Social Capital
Abstract:
Diplomová práce se v obecné části zaměřuje na definici a obsah sociálního kapitálu. Pro tento účel poskytuje přehled základních konceptů a typů sociálního kapitálu včetně jejich hlavních představitelů jako je P. Bourdie, J. S. Coleman. R. D. Putnam, G. C. Loury, F. Fukuyama, D. Halpern. Nedílnou součástí je přehled vybraných metod měření sociálního kapitálu. V aplikační části diplomové práce jsou prezentovány …more
Abstract:
This thesis part focuses on the definition and content of social capital in the general. For this purpose, it provides an overview of basic concepts and types of social capital, including their main representatives such as P. Bourdie, J. S. Coleman. R. D. Putnam, G. C. Loury, F. Fukuyama, D. Halpern. An integral part is an overview of selected methods for measuring social capital. In the application …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 3. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: PhDr. Petra Anýžová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Jitka Cirklová, M.A.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní