Jaroslav Plecháček

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Institut dříve vysloveného přání v domovech pro seniory. Projekt výzkumu.

Anotace:
Ve své absolventské práci jsem se věnoval přípravě návrhu výzkumného projektu týkajícího se současné práce s institutem Dříve vysloveného přání v domovech pro seniory a připravenosti sociálních pracovníků těchto zařízení na práci s ním. Nejprve jsem se zabýval podmínkami, které vytvářejí domovy pro seniory pro naplňování životního projektu a přání svých klientů. Poté jsem se věnoval činnosti sociálního …více
Abstract:
In my graduate work I conantrated on preparation of a proposal of scientific project concerning the contemporary work with the institute of advance directives in senior homes and readiness of social workers of these facilities for the work with it. At first I dealt with the conditions created by senior homes for the fulfilment of the life project and wishes of their clients. Then I turned to activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Miroslava Petřeková
  • Oponent: Mgr. Zlatica Dorková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc