Bc. Petra Dobšáková

Diplomová práce

Funkční analýza promotorových oblastí Treponema pallidum subsp. pallidum: krok k poznání mechanismů patogeneze

Functional analysis of Treponema pallidum subsp.pallidum a step towards understanding of syphilis pathogenesis
Anotace:
Treponema pallidum je původcem venerického onemocnění syfilis. Díky své schopnosti unikat imunitnímu systému bývá označována za neviditelného patogena. Dodnes není znám mechanismus vzniku infekce. Nové světlo by měl přinést popis genové exprese. T. pallidum se nedá kultivovat in vitro, pro studium treponemálních promotorů byla využita Escherichia coli. Fragmenty treponemální DNA byly vkládány do plazmidového …více
Abstract:
Treponema pallidum is the causative agent of syphilis. It is known as a shealth pathogen for its ability to avoid immune response. The mechanism of pathogenesis is still unknown. Description of gene expression should shed the new light. T. pallidum can not be cultured in vitro. Escherichia coli was exploited to study treponemal promoters. Fragments of treponemal DNA were inserted to plasmid vector …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. MUDr. David Šmajs, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta