Silvie Mecková

Bachelor's thesis

Komparace postavení předsedy Poslanecké sněmovny za 1. Československé republiky a České republiky

Comparison of the position of the Speaker of the Chamber of Deputies of the First Czechoslovak Republic and the Czech Republic
Anotácia:
Bakalářská práce “Komparace postavení předsedy Poslanecké sněmovny za 1. Československé republiky a České republiky” porovnává postavení předsedy dolní komory Parlamentu ve dvou politických systémech pomocí několika parametrů. Práce nahlíží na tuto funkci z pohledu pravomocí, které předsedovi vyplývají Ústavního zákona a ze zákona a jednacím řádu dolní komory. Dalšími aspekty, které práce komparuje …viac
Abstract:
Bachelor thesis “Comparison of the position of the Speaker of the Chamber of Deputies of the First Czechoslovak Republic and the Czech Republic” compares position of the Speaker of the lower House of Parliament within two political systems using several indicators. The bachelor thesis analyzes the position through the lens of power granted to the Speaker by the Constitutional law and Rules of Procedure …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2021
  • Vedúci: Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CEVRO Institut