Mgr. Steve Chalk, BA

Master's thesis

Teaching CLIL in Distance Learning Conditions in Czech Secondary Schools

Teaching CLIL in Distance Learning Conditions in Czech Secondary Schools
Abstract:
Účelem této práce je analyzovat přístupy k distančnímu učení ve středoškolském prostředí v kombinaci s metodologií CLIL. Za tímto účelem budou srovnány pohledy studentů i učitelů na výuku metodou CLIL jak prezenční formou v období před karanténou, tak i po několika měsících distančního učení v roce 2020. Práce se zaměří na výuku dějepisu a další obdobných předmětů v angličtině pro studenty všech ročníků …more
Abstract:
The purpose of this thesis is to analyse approaches to Distance Learning in the secondary school environment while using the methodology of CLIL. This will involve comparing students’ and teachers’ perceptions of CLIL instruction delivered face-to-face in pre-Lockdown conditions with those after months of online teaching in 2020. Specific reference will be given to the teaching of History and associated …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 6. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2021
  • Supervisor: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  • Reader: Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta