Mgr. Steve Chalk, BA

Master's thesis

Teaching CLIL in Distance Learning Conditions in Czech Secondary Schools

Teaching CLIL in Distance Learning Conditions in Czech Secondary Schools
Anotácia:
Účelem této práce je analyzovat přístupy k distančnímu učení ve středoškolském prostředí v kombinaci s metodologií CLIL. Za tímto účelem budou srovnány pohledy studentů i učitelů na výuku metodou CLIL jak prezenční formou v období před karanténou, tak i po několika měsících distančního učení v roce 2020. Práce se zaměří na výuku dějepisu a další obdobných předmětů v angličtině pro studenty všech ročníků …viac
Abstract:
The purpose of this thesis is to analyse approaches to Distance Learning in the secondary school environment while using the methodology of CLIL. This will involve comparing students’ and teachers’ perceptions of CLIL instruction delivered face-to-face in pre-Lockdown conditions with those after months of online teaching in 2020. Specific reference will be given to the teaching of History and associated …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2021
  • Vedúci: prof. Mgr. Lukáš Fasora, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Václav Kaška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta