Bc. Martin Gloss

Master's thesis

Síla podnikové kultury a spokojenost zaměstnanců

The strength of corporate culture and satisfaction of employees
Abstract:
Cílem diplomové práce „Síla podnikové kultury a spokojenost zaměstnanců v podniku“ je identifikovat podnikovou kulturu a její sílu ve vybraném podniku a následně provést analýzu vztahu mezi silou podnikové kultury a spokojeností zaměstnanců. Teoretická část práce se soustřeďuje na problematiku podnikové kultury, spokojenosti zaměstnanců a jejich vztahu, a představuje teoretický rámec pro provedený …more
Abstract:
The goal of the diploma thesis „The strength of corporate culture and satisfaction of employees in organization” is to identify corporate culture in a chosen organization and to analyze the relationship between the strength of corporate culture and employee satisfaction. The theoretical part focuses on the topics of corporate culture, employee satisfaction and their relationship, and represents a theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 12. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 2. 2016
  • Supervisor: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.
  • Reader: Ing. et Ing. Lenka Janošová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta