Bc. Lenka Brázdová

Diplomová práce

Prolomení limitu těžby hnědého uhlí na Mostecku, analýza problému

Breaking the limits of Mining of brown coal in the Most Region, Analysis of the problem
Anotace:
Abstrakt Těžba hnědého uhlí a s ní spojená problematika prolomení územně ekologických limitů je v současné době velmi aktuálním tématem. Proto jsem si tuto problematiku zvolila pro svou diplomovou práci. Snažím se nastínit dvě protichůdná řešení a jejich dopad na Českou republiku, potažmo na region Mostecka, kde těžba uhlí ve větší míře probíhá. Mým stěžejním tématem se tedy stala zevrubná analýza …více
Abstract:
Abstract Mining of brown coal and the associated problems of breaking the territorial environmental limits is currently a hot topic. That's why I chose this topic for my thesis. I try to outline two contrasting solutions and their impact on the Czech Republic, hence the Most of the region, where coal mining takes place to a greater extent. My key issue has therefore become a thorough analysis of two …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2013
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: doc. PhDr. Ludomír Kocourek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní