Theses 

Inteligentní dopravní systémy – Ondřej Horák

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika

Ondřej Horák

Diplomová práce

Inteligentní dopravní systémy

Intelligent Traffic Systems

Anotace: Tato práce se zabývá analýzou dopravních dat, jakož i predikcí dopravy na základě těchto dat. Popisuje jednotlivé možnosti předpovídání rychlostí vozidel včetně vzájemného srovnání prediktivních metod, které je provedeno na reálných naměřených datech. Vybrané metody analýzy a predikce jsou implementovány s ohledem na napojení na další části systému pro podporu analýzy a simulací v oblasti dopravy.

Abstract: This thesis deal with the analysis of traffic data and traffic forecasts based on this data. It describes the various options for forecasting the speed of vehicles, including a comparison of predictive methods which is done on real measured data. Selected methods of analysis and forecasting are implemented with regard to links to other parts of the system for analysis and simulation in the field of traffic.

Klíčová slova: časová řada, doprava, lineární regrese, neuronové sítě, predikce

Keywords: forecast, linear regression, neural networks, time series, traffic

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2011
  • Vedoucí: Michal Radecký
  • Oponent: Petr Gajdoš

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 7. 2019 11:50, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz