Ing. Jiří Jaroš

Master's thesis

Finanční kontrola s přihlédntím k finanční kontrole strukturálních fondů Evropské unie

Financial Control and Financial Control the EU Structural Funds
Abstract:
Hlavním tématem práce je finanční kontrola ve vztahu k využívání strukturálních fondů Evropské unie. V úvodu práce jsou definovány metody, které jsou v práci použity a také je zde stanoven cíl práce. Práce je rozdělena do pěti logických kapitol, díky kterým je téma rozvíjeno. První kapitola se zabývá kontrolou obecně a jejími aspekty. Ve druhé kapitole je věnována pozornost kontrole ve veřejné správě …more
Abstract:
The main topic of the thesis is the financial control and the financial control in the area of structural funds. At the beginning we state methods and goals of the thesis. The thesis is divided into five chapters. The first chapter specifies what control really is. The second chapter deals with control in public administration. The third chapter speaks about the financial control and about the most …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 6. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 22. 9. 2011
  • Supervisor: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.
  • Reader: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta