Bc. Zuzana Ševecová

Master's thesis

Vliv kardiovaskulární rehabilitace na hodnoty krevního tlaku pacientů po infarktu myokardu sledované 7denním monitorováním

Influence of cardiovascular rehabilitation on blood pressure values in patients with infarct of myocardium with 7-day ambulatory blood pressure monitoring
Anotácia:
Cílem naší studie bylo prokázat pozitivní vliv kardiovaskulární rehabilitace u pacientů po infarktu myokardu s diagnostikovanou hypertenzí na tepennou tuhost vyjádřenou hodnotou ambulatory arterial stiffness indexu, který jsme vypočítali z hodnot krevního tlaku získaných 7denním ambulantním monitorováním TK. Sledovaný soubor tvořilo 20 pacientů – mužů po infarktu myokardu s průměrným věkem 65,4 (± …viac
Abstract:
The goal of our study was to prove positive influence of cardiovascular rehabilitation by patients after infarct of myocardium with diagnosed hypertension on artery stiffness expressed by ambulatory arterial stiffness index that was taken away from blood pressure values taken during 7-day ambulatory blood pressure monitoring. There were 20 patients (men) after infarct of myocardium with average age …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2012
  • Vedúci: Mgr. Alena Havelková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masaryk University

Faculty of Medicine

Master programme / odbor:
Specializations in Health Science / Physiotherapy