Mgr. Hana Svobodová

Diplomová práce

Spiritualita po propuštění z vězení: interpretativní fenomenologická analýza

Spirituality after release from prison: Interpretative phenomenological analysis
Anotace:
Diplomová práce se zabývá fenoménem spirituality u mužů v období propuštění z vězení. Výzkumná pozornost byla tedy zaměřená na muže ve věku od 30 do 50 let, kteří jsou nejvíce jeden rok propuštěni z výkonu trestu. Tato explorativní studie si klade za cíl zaměřit výzkumnou pozornost nejen na zkušenost spirituality během výkonu trestu, ale také po propuštění z vězení. Sběr dat byl uplatňován polostrukturovanými …více
Abstract:
The thesis is focused on the phenomenon of spirituality in men during his release from prison. Research attention was therefore focused on men aged 30-50 years who are out to one year released from prison. This exploratory study aims to focus research attention not only on the experience of spirituality while in prison, but after his release from prison. Data collection was applied semi-structured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Pavlína Janošová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie