Mgr. Anna Pecková

Master's thesis

Percepce a zvládání pracovní zátěže u úřednických profesí

White-collar workers perception and coping with a workload
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vnímáním pracovní zátěže a způsoby, jakými se s ní lze vyrovnávat. Teoretická část poskytuje seznámení se s hlavními pojmy a koncepty vztahujícími se k tomuto tématu, přičemž se zaměřuje na pracovní prostředí. Empirická část je potom příkladem toho, jak pracovní zátěž vnímají a řešení zaměstnanci úřednických profesí (ve veřejné správě). Ke zjištění vnímání prožívané pracovní …more
Abstract:
This diploma thesis is concerned with the analysis of perception and coping with a workload. The theoretical part is focused on main terms and concepts which are related to this topic, especially in work environment. The empirical part is an example of how employees from public administration perceive and cope with workload and work stress. For this research and data capture were used: Meister questionnaire …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: PhDr. Zuzana Slováčková, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Libor Komárek

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta