Veronika Hofírková

Diplomová práce

Digitální gramotnost jako součást primárního vzdělávání

Digital Literacy as a part of Primary Education
Anotace:
Diplomová práce, která nese název Digitální gramotnost jako součást primárního vzdělávání, si dává za hlavní cíl přiblížit problematiku digitální gramotnosti a využívání digitálních technologií ve výuce na 1. stupni základní školy. Teoretická část diplomové práce se věnuje digitální gramotnosti a digitálním technologiím obecně a také jejich zařazením do vyučování na základní škole. Práce dále popisuje …více
Abstract:
ABSTRACT The diploma thesis is titled Digital literacy as a part of primary education has as main goal to approach problems of digital literacy and in use of digital technologies in teaching at the primary school. Teoretical part of thesis has its focus on digital literacy and digital technology generally and its part in education on elementary school. Thesis also describes exploitation of digital …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Juraj Obonya, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hofírková, Veronika. Digitální gramotnost jako součást primárního vzdělávání. Zlín, 2023. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe