Bc. Marie Sejkorová

Diplomová práce

Digitální technologie v životě matek na mateřské/rodičovské dovolené

Digital technology in mothers lives on maternal /paternal leave
Anotace:
Diplomová práce se zabývá digitálními technologiemi v životě matek na mateřské/rodičovské dovolené. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. Teoretická část se zabývá rodičovstvím a specifiky mateřství v dnešní době, digitálními technologiemi a výchovou dětí v digitálním světě. V empirické části je popsána metodologie výzkumného šetření a následně interpretace analyzovaných dat. V závěrečné …více
Abstract:
The diploma thesis is dealing with digital technologies in mother‘s life during maternity/parental leave. The thesis is divided into a theoretical and an empirical part. The theoretical part is about a contemporary parenthood and maternity specifics, digital technologies and upbringing in a digital world. The empirical part describes a research methodology and an interpretation of analysed data. In …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2019
  • Vedoucí: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Roman Švaříček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta