Bc. Martin Šťastný, DiS.

Diplomová práce

Optimalizace procesu likvidace pojistných událostí ve vztahu k pojistným podvodům

Optimization of the settlement process of insured accidents in relation to insurable cheats
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na optimalizaci procesů na oddělení likvidace ve vztahu k pojistným podvodům v neživotní pojišťovně. Pomocí vybraných nástrojů projektového managementu je zanalyzováno konkrétní prostředí procesu likvidace pojistných událostí. Výstupy z těchto analýz jsou podkladem k určení klíčových nedostatků a jejich napravení. Popsané a aplikované návrhy pak vedou celkovému zefektivnění …více
Abstract:
The thesis is focused on optimizing processes for claims in relation to insurance fraud in the non-life insurance company. Using the selected tools of project management there is analyzed the specific environment of claims handling process. Results from these analyzes are the basis for identifying key gaps and their remedy. Described and applied suggestions then lead the overall streamlining of activities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Karpíšek, CSc.
  • Oponent: Ing. Aleš Krištof, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting